Ročník Číslo
1998 9, 10, 11, 12
1999 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Interdata PeriodikaRegion

Vydávají
OÚ Jiřetín p. J. (tel. 0413/379137, 379231), OÚ Dolní Podluží (tel. 0413/379264), OÚ Horní Podluží (tel. 0413/379181). Vychází první pátek v měsíci.
Registrováno u OÚ Děčín pod č. 24/93.
Redakce
Vedoucí redakce - Libuše Šaferová, tel. 0413/379163.
Příspěvky čtenářů příjmají do 20. dne v měsíci OÚ nebo
redaktoři Josef Tošovský a Libor Polách.
Grafická úprava, sazba, tisk
Jiří Stejskal, tel. 0413/379158
REIN Rumburk (tisk)
Tvorba WWW stránek časopisu a jejich umístění na Internetu
Computer Education (tvorba), INTERDATA, (umístění).


Poslední aktualizace:
©1998, Computer Education & Interdata Web Team (e-mail )